Venue

Messe Dortmund

Hall 5

Rheinlanddamm 200

D-44139 Dortmund

Opening hours

Wednesday, May 19, 2021
09:00 – 17:00

Thursday, May 20, 2021
09:00 – 16:00